Zawody z okazji Święta Niepodległości 2017

 

KO M U N I K A T

Z  PRZEBIEGU I ZAKOŃCZENIA ZAWODÓW STRZELECKICH Z OKAZJI

„ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI” O PUCHAR DYREKTORA BIURA

ŚLĄSKIEGO ZARZĄDU  WOJEWÓDZKIEGO  LOK w KATOWICACH

 

                   W dniu 9.11.2017 roku w godz. od 16.00 do 20.00 na strzelnicy w Mazańcowicach, przeprowadzono X edycję zawodów strzeleckich organizowanych przez Klub Strzelecki

„ WIARUS II ” L.O.K. PKMP w B-B z okazji zbliżającej się 99 rocznicy uzyskania przez Polskę niepodległości.

Jak przystało na jubileuszowe 10-te zawody dopisała wyjątkowa frekwencja (27 uczestników)

Zgodnie z regulaminem rozegrano dwubój strzelecki z pistoletów:                           sportowego - „Margolin” i bojowego - P-83,   w pozycji stojąc, z odległości 20 m. i 15 m.

czas był ograniczony na oddanie klasyfikowanych strzałów 4 minuty. Oceniano 10 strzałów pierwszej konkurencji i 5 strzałów drugiej.

W zawodach uczestniczyło 27 zawodników z Kół i Klubów Strzeleckich przynależnych do LOK w tym 19-tu z KS”Wiarus II”, 7-mu z KS „Ermador” i 1 z Zarz. Rej. LOK.                                  

Wszyscy uczestnicy zawodów zostali sklasyfikowani . a najlepsze wyniki uzyskali:

         I   miejsce Michał LEWANDOWSKI - KS „WIARUS II”        - 132 pkt./150 możl.

         II miejsce Seweryn KĘDZIOR           - KS „ERMADOR”      - 132 pkt.        „

       III miejsce Jacek ŁYSZCZEK              - KS „WIARUS II”         - 131 pkt.       „

       IV miejsce Magdalena PANEK           - KS „ERMADOR”         - 131  pkt.       „

         V miejsce  Katarzyna BIENIEK         - KS „ERMADOR”          -131 pkt.       „

              W imieniu Dyrektora Biura Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Katowicach ufundowany Puchar, medale i dyplomy (pierwszej trójce) wręczył Prezes Klubu organizatora P. Piotr BIZOŃ Podziękował również zawodnikom za liczne przybycie, a organizatorom za sprawne i bezpieczne zorganizowanie tych zawodów.

Na podsumowanie  zawodów uczestnicy wraz z organizatorami spotkali się na skromnym poczęstunku, w uroczej kawiarence „NATALIA” w Mazańcowicach, gdzie przy „małej czarnej” trwały niekończące się „Polaków rozmowy” .

 

CZ 200 T

Wiatrówka sportowa

Margolin

Pistolet sportowy

Hamerli 480

Pistolet pneumatyczny