Spotkanie noworoczne 2019

 

S P R A W O Z D A N I E 

ZE SPOTKANIA „NOWOROCZNEGO 2019” 

CZŁONKÓW K.S. „WIARUS II”

 

 

Tradycyjnie już od szeregu lat, w dniu 24 stycznia 2019 r. Zarząd Klubu zorganizował noworoczne spotkanie sprawozdawcze połączone z zawodami strzeleckimi, na które to przybyło 22 członków Klubu. W spotkaniu uczestniczył zaproszony gość honorowy Dyrektor Biura Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Katowicach płk rez. Ryszard Kasprzyk.

Spotkanie rozpoczęło się zawodami w strzelaniu z pistoletu sportowego, do ruchomej tarczy, klasyfikacja systemem pucharowym, w siedzibie Klubu – strzelnicy w Mazańcowicach. Po ich zakończeniu dalsze spotkanie kontynuowano w uroczej, miejscowej kawiarence „Natalii” przy skromnym poczęstunku i małej czarnej. Sprawozdanie z działalności Klubu za 2018 r. przedstawił jego Prezes – Piotr Bizoń, omawiając w nim statutową i organizacyjną działalność Klubu w minionym roku.

Złożył podziękowania dla sponsorów Klubu oraz wszystkim członkom, którzy w jakikolwiek sposób brali udział w szeroko rozumianej jego działalności, jak również złożył obecnym życzenia noworoczne.

Po części sprawozdawczej spotkania ogłoszone zostały wyniki zawodów „Noworocznych”, w których po raz pierwszy strzelano do ruchomej tarczy oraz Ligi Klubowej, wręczając zwycięzcom nagrody.

W zawodach „Noworocznych” zwyciężyli:

 

I miejsce – Stanisław RAJBA- puchar, dyplom

II    „       - Michał Hyla - dyplom

III   „       - Marek WIERZBINKA- dyplom

W „Lidze Klubowej 2018” z Psp”Margolin” zwyciężyli:

 

I miejsce – Michał HYLA - 1933/2000 pkt. tytuł „Rewolwerowiec 2018 roku”

                    Puchar Przechodni Prezesa, medal złoty i dyplom

II   „         - Michał LEWANDOWSKI – 1897 pkt. medal srebrny i dyplom

III     „       - Mariusz TOBOŁA – 1895 pkt. medal brązowy i dyplom

IV     „       - Aleksander SZENDZIELORZ – 1894 pkt. dyplom

V     „       - Stanisław RAJBA – 1886 pkt. dyplom

 

Wszyscy członkowie, którzy zakończyli zmagania „Ligi Klubowej”od 5-tego m-ca otrzymali w nagrodę po 100 szt. amunicji 5,6 mm, I m-ce-300 szt., II-250 szt. III-200 szt. i IV-150 szt.

Spotkanie zakończono ożywioną dyskusją na tematy strzeleckie oraz wzajemnymi życzeniami noworocznymi.

                                                                            

 

 

CZ 200 T

Wiatrówka sportowa

Margolin

Pistolet sportowy

Hamerli 480

Pistolet pneumatyczny