Spotkanie noworoczne 2018

 

S P R A W O Z D A N I E  

ZE SPOTKANIA NOWOROCZNEGO 2018

CZŁONKÓW  K.S. „WIARUS II"

 

 

W dniu 22 marca 2018 r. Zarząd Klubu, tradycyjnie, jak co roku, zorganizował noworoczne spotkanie sprawozdawcze połączone z zawodami strzeleckimi, na które to przybyło 18 członków Klubu. W spotkaniu uczestniczył zaproszony gość honorowy - Dyrektor Biura Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Katowicach płk rez. Ryszard Kasprzyk.

Spotkanie rozpoczęło się w siedzibie Klubu - strzelnicy w Mazańcowicach zawodami w strzelaniu z pistoletu sportowego z jednej ręki. Po ich zakończeniu  dalsze spotkanie kontynuowano w uroczej, miejscowej kawiarence „Natalia” przy skromnym poczęstunku i małej czarnej. Sprawozdanie z działalności Klubu w 2017 r. przedstawił jego Prezes - Piotr Bizoń, omawiając w nim statutową i organizacyjną działalność Klubu w minionym roku. W przedstawionym sprawozdaniu podkreślił szczególną role jaką   w minionym roku położono na działalności Klubu w zakresie szkolenia, prowadzenia cotygodniowych zajęć i organizację różnorodnych zawodów dla dzieci i młodzieży zrzeszonych w jej Sekcji Młodzieżowej, oraz złożył podziękowania dla sponsorów Klubu oraz wszystkim członkom, którzy w jakikolwiek sposób brali udział w szeroko rozumianej jego działalności.

Po części oficjalnej spotkania ogłoszone zostały wyniki zawodów „Noworocznych” oraz Ligi Klubowej i wręczono zwycięzcom puchary i dyplomy.

 

W zawodach „Noworocznych” z Psp zwyciężyli:

 

I miejsce – Tomasz BARAN

II    „        - Michał LEWANDOWSKI

III   „       - Marek WRZOŁ

 

 

W „Lidze Klubowej” z Psp”Margolin” zwyciężyli:

 

I miejsce - Michał HYLA - 1926/2000 pkt. tytuł „Rewolwerowiec 2017 roku”

                     i Puchar Przechodni Prezesa na własność (trzykrotny jego zdobywca)

II   „        - Leszek GASZCZYK – 1893 pkt.

III   „       - Jerzy WIERZEJSKI – 1888 pkt.

IV   „       - Zdzisław TREMBLA – 1883 pkt.

V   „        - Aleksander SZENDZIELORZ i Stanisław RAJBA po– 1870 pkt.

 

Spotkanie zakończono wzajemnymi życzeniami noworocznymi oraz ożywioną dyskusją na tematy strzeleckie.

 

CZ 200 T

Wiatrówka sportowa

Margolin

Pistolet sportowy

Hamerli 480

Pistolet pneumatyczny