O nas

Historia Klubu Strzeleckiego „Wiarus II” sięga 1983 r., kiedy to przy Rejonowym Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Bielsku-Białej powstało Koło Ligi Obrony Kraju. Jego założycielami była grupa policjantów, będących jednocześnie myśliwymi, którzy w ten sposób chcieli spopularyzować strzelectwo sportowe. Warto przypomnieć, że byli to: Jan Brzóska, Tadeusz Borcz, Jerzy Niesyt oraz Jan Kocur. Do Klubu wstąpiły wówczas 34 osoby, a jego prezesem został chorąży Edward Możdżeń.

Broń

Po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń na dopuszczenie do użytkowania broni członkowie z własnych środków kupili broń sportową i jednocześnie wszczęli starania o budowę strzelnicy terenowej w Jaworzu. Gdy powstała, przeniesiono tu siedzibę Koła. Ze składek członkowskich powstał odpowiednio zabezpieczony magazyn broni.

W 2001 r. zmienił się Zarząd Koła - prezesem został Stefan Pośpiech. Postanowiono też zmienić siedzibę. Nowa Ustawa o broni i amunicji wymusiła konieczność budowy innego magazynu broni. Po wielu staraniach znaleziono interesujący obiekt w Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Mazańcowicach.
We wrześniu 2003 r. Koło zmieniło nazwę na Klub Strzelecki „Wiarus II” LOK Policjantów Komendy Miejskiej Policji w Bielsku Białej. Ruszyły rozmowy z ówczesną dyrekcją Gimnazjum w Mazańcowicach w sprawie nawiązania współpracy i rozpoczęcia budowy krytej strzelnicy w niewykorzystywanych pomieszczeniach przyziemia szkoły.

Strzelnica powstała ze składek członkowskich, wpłat jednorazowych oraz darowizn materiałów budowlanych i instalacyjnych. Członkowie Klubu osobiście wykonali wszystkie prace (poza wymagającymi uprawnień). Ogółem przy budowie przepracowali 3415 godzin, co przy skromnej stawce 7 zł za godzinę daje kwotę blisko 24 tys. złotych. Pomogli też sponsorzy, do których należą m.in.: Mirosław Łaciok, Jerzy Adamus, Grzegorz Tomala, Andrzej Kubisa, Sebastian Frycz, Andrzej Suszka, Władysław Gawroński, Leszek Białoń, Piotr Bizoń, a także przedsiębiorstwo „Aqua”, firma „Building Business”, wójt gminy Jaworze.

Oficjalne, uroczyste otwarcie nowo wybudowanej, nowoczesnej strzelnicy odbyło się w październiku 2004 r. z udziałem przedstawiciela Starostwa Bielskiego, Policji i kierownictwa Śląskiego ZW LOK.

Jak wygląda nasza strzelnica? W pomieszczeniu o powierzchni około 180 m2 wydzielono dwie osie: pneumatyczną i kulową. Na osi kulowej zastosowano nowoczesną, telewizyjną obserwację tarcz – oko kamery widzi tarczę, a jej obraz pokazuje monitor przy stanowisku strzeleckim. Aby sprawdzić celność nie trzeba do niej podchodzić.

Na osi pneumatycznej mamy zamontowane mechaniczne transportery tarcz, obsługiwane zdalnie ze stanowiska.

Na ścianach rozwieszone są materiały szkoleniowe.

Z przodu strzelnicy znajduje się skromne pomieszczenie wyposażone w sprzęt biurowy oraz profesjonalny magazyn broni.

Obecnie Klub liczy około 65 członków, z których 15 to dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Mazańcowicach, a także ze szkół ponadgimnazjalnych z Bielska-Białej i jego okolic. Działają w nim trzy sekcje: kulowa dorosłych, pneumatyczna terenowa dla dorosłych oraz młodzieżowa. Starsza młodzież uprawia również strzelectwo kulowe.

Działalność Klubu można podzielić na dwie grupy: dla dzieci i dorosłych. W pierwszej najważniejsze jest szkolenie. Obecnie prowadzi je instruktor strzelectwa sportowego Michał Hyla. Praktyki w strzelaniu młodzi strzelcy nabierają w organizowanych dla nich imprezach odbywających się z różnych okazji, np. Walentynek, Świąt Wielkanocnych, Dnia Dziecka, Dnia Niepodległości, Andrzejek, Mikołajek czy biorąc udział w akcjach Lato z LOK i Zima z LOK. Korzystają też z dni otwartej strzelnicy, uczestniczą w zawodach strzeleckich odbywających się na terenie województwa śląskiego, a także we wszystkich etapach zawodów marynistycznych ”Polska Marynarka Wojenna a Historia Wybrzeża Polskiego”. Dwukrotnie członek tego Klubu Grzegorz Gruca reprezentował województwo śląskie w jego finale ogólnopolskim zajmując w 2003 r. trzecie miejsce. W tych zawodach drużyna z Gimnazjum K.K. Baczyńskiego w Mazańcowicach na szczeblu wojewódzkim w 2006 r. wywalczyła drugą lokatę.

Dla dorosłych Klub organizuje i współorganizuje różne kursy, np. „prowadzących strzelanie”, „pierwszej pomocy przedmedycznej”, sędziów strzelectwa sportowego. Właśnie dzięki staraniom Zarządu Klubu, podczas dwóch kursów na sędziów strzelectwa sportowego wyszkolono 59 strzelców. Zaowocowało to powstaniem na terenie województwa śląskiego kolejnych klubów strzeleckich.

Dorośli członkowie mają również swoje imprezy organizowane przez Klub. Należą do nich: obchody Dnia Kobiet, zajęcia terenowe odbywające się w maju (majówka) z konkurencjami zabawowymi i rywalizacją w strzelaniu z broni pneumatycznej, piknik wrześniowy z konkurencjami zabawowymi, cykliczne zawody z okazji Święta 11 Listopada na szczeblu Zarządu Powiatowego LOK w Bielsku-Białej o Puchar Dyrektora Śląskiego ZW LOK, tradycyjny turniej „sylwestrowy” zawsze połączony z podsumowaniem rocznej działalności Klubu, pojedynki strzeleckie dla zapraszanych przez Klub różnych organizacji i firm.

Klub współpracuje m.in. z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej, 18 Batalionem Desantowo-Szturmowym w Bielsku-Białej, z Urzędem Gminy w Jasienicy, Dyrekcją Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Mazańcowicach i Polskim Związkiem Strzelectwa Sportowego, które to instytucje sponsorują wiele imprez przez niego organizowanych. Szczególnie dobrze układa się współpraca z wójtem Januszem Pierzyną oraz dyrekcją szkoły.

Od 2004 r. prezesem Klubu Strzeleckiego „Wiarus II” LOK jest Piotr Bizoń. W ocenie dyrektora ŚZW LOK Ryszarda Kasprzyka, kieruje jednym z najlepszych klubów strzeleckich w województwie śląskim. To on inicjuje tak bogatą działalność swojej placówki i z dużym zaangażowaniem włącza się w realizację przedsięwzięć organizowanych przez Śląską Wojewódzką Organizację LOK. Wzorowo prowadzi dokumentację Klubu.

Po 16 latach kierowania Klubem Piotr Bizoń, ze względów osobistych, nie wyraził zgody na ponowne kandydowanie i w związku z tym podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w roku 2020, nowym prezesem Klubu został wybrany Marian Herok.

 

Dzielnie wspiera go w tym Zarząd Klubu w osobach:

Andrzej Kubisa wiceprezes
Zdzisław Trembla sekretarz
 Michał Hyla skarbnik
Jacek Łyszczek członek zarządu
oraz Martyna Byszkiewicz instruktor w sekcji młodzieżowej

CZ 200 T

Wiatrówka sportowa

Margolin

Pistolet sportowy

Hamerli 480

Pistolet pneumatyczny