Spotkanie Noworoczne 2014

S P R A W O Z D A N I E

ZE SPOTKANIA „NOWOROCZNEGO 2014” CZŁONKÓW

K.S. „WIARUS II”

W dniu 13 lutego 2014 r. Zarząd Klubu, tradycyjnie już od szeregu lat, zorganizował noworoczne spotkanie sprawozdawcze, na które to przybyło 23 członków Klubu, oraz zaproszeni goście w osobach: z Zarządu Wojewódzkiego LOK w Katowicach, jego sekretarza i V-ce Prezesa Zbigniewa Szeląga oraz członka Zarządu Rejonowego w B-B Jana Kowalczyka.

Sprawozdanie z działalności Klubu przedstawił jego Prezes – Piotr Bizoń, omawiając w nim statutową i organizacyjną działalność Klubu w 2013 roku. W wygłoszonym sprawozdaniu podkreślił, iż w minionym roku szczególny nacisk położono na działalności Klubu w zakresie szkolenia, prowadzenia cotygodniowych zajęć i organizację różnorodnych zawodów dla dzieci i młodzieży zrzeszonych w Sekcji Młodzieżowej oraz złożył podziękowania dla sponsorów Klubu a także wszystkim członkom, którzy w jakikolwiek sposób brali udział w szeroko rozumianej jego działalności.

W dyskusji, po oficjalnym sprawozdaniu, kol. Rafał Rozner przedstawił zebranym osiągnięcia Sekcji Strzelectwa Terenowego w 2013 r. m. innymi zdobycie zimowego Pucharu Polski, uczestnictwo członka sekcji w mistrzostwach świata w Niemczech, jak również przebieg zorganizowanych na naszym terenie (dwukrotnie) ogólnopolskich zawodów w FT i HFT.

Po części oficjalnej spotkania ogłoszone zostały wyniki "Zawodów Noworocznych” oraz Ligi Klubowej i wręczono zwycięzcom puchary i dyplomy.

W "Zawodach Noworocznyc"h z P-64 zwyciężyli:

I miejsce – Michał HYLA

II „ - Mieczysław SKÓRZAK

III „ - Aleksander DROŻDŻ

IV „ - Wojciech KACZOR

V „ - Aleksander SZENDZIELORZ

W „Lidze Klubowej” z Psp”Margolin” zwyciężyli:

I miejsce – Rafał Rozner - 1976/2000 pkt. tytuł „Rewolwerowiec 2013 roku”

i Puchar Prezesa na własność (trzykrotny jego zdobywca)

II „ - Aleksander DROŻDŻ – 1951 pkt.

III „ - Michał HYLA – 1933 pkt.

IV „ - Krzysztof PŁONKA – 1932 pkt.

V „ - Mieczysław SKÓRZAK – 1925 pkt.

Spotkanie zakończono wzajemnymi życzeniami noworocznymi.

CZ 200 T

Wiatrówka sportowa

Margolin

Pistolet sportowy

Hamerli 480

Pistolet pneumatyczny