Zawody Święto Niepodległości 2014

K O M U N I K A T

Dla upamiętnienia 96 rocznicy uzyskania niepodległości w dniu 13 listopada br. Klub Strzelecki „WIARUS II” LOK PKMP w Bielsku-Białej zorganizował, już po raz siódmy, strzelecki turniej dla członków LOK rejonu bielskiego, z broni małokalibrowej – pistoletu „Margolin”.

Zawody przeprowadzono systemem dwurundowym. W pierwszej rundzie uczestniczyli wszyscy zgłoszeni zawodnicy. W drugiej rundzie rywalizowało ośmiu najlepszych z rundy pierwszej.

Współzawodnictwo wygrał:

I - Rafał ROZNER z Klubu Wiarus II

Kolejne miejsca zajęli:

II - Wiesław WRONA - Klub Ermador

III - Aleksander SZENDZIELARZ – Wiarus II

IV - Mieczysław SKÓRZAK – Wiarus II

V - Paulina CZEKIERDA - Ermador

W zawodach uczestniczyło 23 zawodników z Klubów:

  • „Tauron”- 2,
  • „Zarz. Rej. LOK” – 1,
  • K.S. „Ermador” - 9
  • i K.S. „Wiarus II” – 11

Podsumowanie wyników ze skromnym poczęstunkiem zorganizowano w uroczej kawiarni „NATALIA” w Mazańcowicach.

Ufundowany przez Prezesa Rejonowego Zarządu LOK w Bielsku-Białej Puchar oraz medale i dyplomy, wręczył zwycięzcom Zbigniew SZELĄG - V-ce Prezes Śl. Z. LOK, Honorowy Prezes ZR LOK w Bielsku-Białej.

Jeszcze długo po oficjalnych uroczystościach, przy małej czarnej, wnikliwie analizowano przebieg zawodów i osiągnięte wyniki.


CZ 200 T

Wiatrówka sportowa

Margolin

Pistolet sportowy

Hamerli 480

Pistolet pneumatyczny