• Klub Strzelecki WIARUS II Policjantów Komendy Miejskiej w Bielsku-Białej

  Istniejemy od...

  1983

  Sekcje:
  sekcja bojowa, sekcja strzelectwa terenowego i sekcja młodzieżowa.

  Nr konta bankowego w mBank: 08 1140 2004 0000 3002 7823 2885

 • Klub Strzelecki WIARUS II

  Ligi Obrony Kraju

  Policjantów Komendy Miejskiej Policji

  w Bielsku-Białej

  43-391 Mazańcowice 162

  Tel. kom. 602 263 246

KOMUNIKAT

 

W związku z prośbą członków Klubu o dodatkowy dzień na prowadzenie treningu strzeleckiego informuję:

 • Każdy TRZECI wtorek miesiąca będzie dodatkowym dniem treningowym

 • Zmiana terminu z przyczyn losowych będzie przekazana na naszej stronie.

 • Harmonogram dodatkowych zajęć.

 1. 18 kwiecień 2023r.

 2. 16 maj 2023r.

 3. 20 czerwiec 2023.

                                                                 Prezes Klubu Marian Herok

 

 

REGULAMIN SZKOLNEJ LIGI KLUBOWEJ

O TYTUŁ „MISTRZ SZKOŁY 2023"

ORAZ PUCHAR PREZESA KS „WIARUS II" LOK PKMP W BIELSKU BIAŁEJ

 

1. CZAS I MIEJSCE:

 • I     runda 14 luty 2023 r.

 • II   runda 21 marzec 2023r.

 • III   runda 18 kwiecień 2023.

 • IV   runda 16 maj 2023

 • Finał - czerwiec 2023

 • Strzelnica kryta w Mazańcowicach posiadająca atest PZSS oraz zatwierdzony regulamin strzelnicy przez Wójta Gminy Jasienica

  z dnia 27.09.2004 r. nr OC/5326/I/04.

 •  

  2.UCZESTNICY:          

 • Członkowie Sekcji Młodzieżowej Klubu Strzeleckiego „WIARUS II” LOK PKMP w B-B.

  3. KONKURENCJA:

 • Karabin sportowy KBKS.

 • Karabin pneumatyczny

 • Klasyfikacja indywidualna.

 • Do klasyfikacji zaliczany jest najlepszy wynik uzyskany w danej rundzie łącznie z Karabinu pneumatycznego i sportowego.

 • Dopuszczalne jest jednorazowe zaliczenie strzelania danej rundy w przypadku usprawiedliwionej nieobecności.

  4. WARUNKI KONKURENCJI:

 • Broń - karabin pneumatyczny.

 • Postawa – stojąc,

 • Cel – tarcza TS.

 • Odległość – 10 m.

 • Czas nieograniczony.

 • Broń - Karabin sportowy KBKS 5,6 mm

 • Postawa - leżąca

 • Ilość strzałów:   seria próbna – 5

                                    seria oceniana - 10

 • Cel – tarcza TS

 • Odległość 20 m.

  5. KLASYFIKACJA;

 • Indywidualna – suma punktów zdobytych w każdej rundzie + punkty zdobyte w zawodach Finałowych dla 10 najlepszych strzelców.

 • Zajęcie I – go miejsca Tytuł „MISTRZA SZKOŁY” Puchar Prezesa Klubu, złoty medal, dyplom, nagroda

 • Za drugie i trzecie miejsca medale i dyplomy, nagroda

 • Za miejsca I w zawodach finałowych Tytuł Mistrza SM Klubu Strzeleckiego „WIARUS II” Puchar , dyplom.

  .

  7. SĘDZIOWIE EDYCJI 2009 r.:

 • Sędzia Główny Zawodów –              Marian Herok

 • Sędziowie Prowadzący Strzelanie – Magdalena Banaszkiewicz                          

                                                                             Michał Hyla

  Opracował

                                                                             Prezes Klubu Marian Herok

   

 

 

                                                                                                                K O M U N I K A T

Z PRZEBIEGU I ZAKOŃCZENIA  TURNIEJU STRZELECKIEGO Z OKAZJI

„ DNIA KOBIET”

                   W dniu 9.03.2023 roku w godz.16.00 – 19.00, z okazji obchodów Międzynarodowego

„ DNIA KOBIET ”,   na strzelnicy Klubu Strzeleckiego „ WIARUS II ”   L.O.K. Policjantów

Komendy Miejskiej Policji w Bielsku - Białej   w   Mazańcowicach,   przeprowadzono zawody strzeleckie z pistoletu CZ-5,6 mm, z pozycji stojącej, z odległości 10 m. do tarczy

dla członkiń   oraz   współmałżonek członków Klubu i kobiet zaproszonych,   entuzjastek strzelectwa. W zawodach uczestniczyło 7 zawodniczek uzyskując następujące wyniki:

Teresa RAJBA 99/100 pkt.uzyskując tytuł:

„Kobieta roku 2023” i nagrodzona została:

           Pucharem

           Złotym medalem i dyplomem.

Katarzyna Marzewska  96/100 pkt.

          Pucharem

          Srebrnym medalem i dyplomem

Magdalena Feikis   95/100 pkt.

         Pucharem

         Brązowym medalem i dyplomem

Anna Wrzoł 91/100 pkt.

         Dyplomem

Magdalena Krutak 90/100 pkt.

        Dyplomem

6. Justyna Nowak

7. Gabriela Łyszczek

Panie strzelały również w turnieju „Para Roku 2023”, w którym to trzy najlepsze uzyskały następujące wyniki:

1. Marzewska Katarzyna i Dygdałowicz Stefan     171 pkt

2. agdalena Feikis i Kisza Jerzy                           171 pkt.

3.Teresa Stanisław Rajba                                       144 pkt.

4. Magdalena i Jarosław Krutak

5. Gabriela i Jacek Łyszczek

6. Anna i Marek Wrzoł

7. Justyna Nowak i Mariusz Toboła                      

            

W rywalizacji tej startowało 7 par.

Zwycięzców nagrodzono dyplomami i okolicznościowymi pucharami.

Zakończenie zawodów z podsumowaniem i wręczeniem wywalczonych trofeów odbyło się

na strzelnicy, gdzie wszystkie Panie zostały podjęte kwiatami

i skromnym, słodkim poczęstunkiem.

Zawody zorganizował Klub Strzelecki „WIARUS II” LOK PKMP w B-B

                                                                                                      O p r a c o w a ł :

                                                                                           Prezes K.S.”WIARUS II”LOK

                                                                                                      Marian Herok

 

Sprawozdanie ze Spotkania Noworocznego 2023

członków K.S. WIARUS II

 

W dniu 26.01.2023 odbyło się Spotkanie Noworoczne członków Klubu Wiarus II.

Spotkanie miało miejsce w Kawiarni „Natalia" i miało następujący przebieg:

 

- minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego niedawno, długoletniego Prezesa     Piotra  Bizonia

- Prezes Marian Herok przedstawił sprawozdanie z działalności Klubu w 2022 roku, oraz w skrócie omówił program działania na rok 2023

-  ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięzców Noworocznego Dwuboju Strzeleckiego

- ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięzców Strzeleckiej Ligi Klubowej 2022

 

A oto wyniki Strzeleckiego Dwuboju Noworocznego:

 

 I miejsce    Jacek Łyszczek           144 pkt.

II miejsce    Piotr Gach                   138 pkt.

III miejsce   Stanisław Rajba          136 pkt.

IV miejsce   Andrzej Kubisa            126 pkt.

V miejsce    Michał Hyla                 124 pkt. 

 

 

W Klubowej Lidze Strzeleckiej 2022 najlepsi to:

 

I miejsce          Michał Hyla                  1930 pkt.

II miejsce         Stanisław Rajba           1914 pkt.

II miejsce         Andrzej Kubisa             1914 pkt.

IV miejsce        Mariusz Toboła             1894 pkt.

V miejsce        Jacek Łyszczek             1877 pkt.

 

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, przy skromnym posiłku, dyskutowano na tematy związane z działalnością Klubu.

oprac. sekretarz Zdzisław Trembla

 

 

W dniu 10 listopada 2022, podobnie jak co roku, zostały przeprowadzone zawody z okazji Święta Niepodległości

połączone z

Memoriałem Piotra Bizonia

zmarłego niedawno długoletniego prezesa Klubu Wiarus II

W zawodach, będących dwubojem strzeleckim z pistoletu centralnego zapłonu           CZ 9 mm oraz karabinu sportowego, wzięło udział 14 członków Klubu.

 

A oto wyniki pierwszej piątki:

Pistolet CZ 9 mm

1. Marian Herok                   80 pkt.

1. Michał Hyla                      80 pkt.

3. Mariusz Antonik               70 pkt.

4. Andrzej Kubisa                75 pkt.

5. Zdzisław Trembla            68 pkt.

 

Karabin sportowy

1. Jerzy Kisza                      80 pkt.

2. Stefan Dygdałowicz         78 pkt.

3. Michał Hyla                      73 pkt.

4. Leszek Gaszczyk             70 pkt.

5. Jacek Łyszczek                68 pkt.

 

Razem  Dwubój strzelecki

1. Michał Hyla                     153 pkt.

2.Jacek Łyszczek               133 pkt.

3. Jerzy Kisza                     132 pkt.

4. Marian Herok                 130 pkt.

5. Leszek Gaszczyk           128 pkt.

 

                                                                                                                                                                          Opracował sekretarz Klubu                                                                                                                                                                                                                                    Zdzisław Trembla

CZ 200 T

Wiatrówka sportowa

Margolin

Pistolet sportowy

Hamerli 480

Pistolet pneumatyczny