Spotkanie Noworoczne 2020

 

S P R A W O Z D A N I E

ZE SPOTKANIA „NOWOROCZNEGO 2020” CZŁONKÓW

K.S. „WIARUS II”

 

 W dniu 30 stycznia 2020 r. odbyło się  coroczne spotkanie sprawozdawcze, połączone z zawodami strzeleckimi, na które to przybyło 18 członków Klubu.

Spotkanie rozpoczęło się na strzelnicy w siedzibie Klubu, rywalizacją w dwuboju strzeleckim z pistoletu pneumatycznego oraz sportowego do ruchomej tarczy.

Po jego zakończeniu  spotkanie kontynuowano w uroczej, miejscowej kawiarence „Natalii” przy skromnym poczęstunku i małej czarnej.

Sprawozdanie z działalności Klubu za 2019 r. przedstawił jego Prezes – Piotr Bizoń, omawiając w nim statutową i organizacyjną działalność Klubu w minionym roku.

Złożył podziękowania dla sponsorów Klubu oraz wszystkim członkom, którzy w jakikolwiek sposób brali udział w szeroko rozumianej jego działalności, jak również złożył obecnym życzenia noworoczne.

Po części sprawozdawczej spotkania ogłoszone zostały wyniki zawodów „Noworocznych”, oraz Ligi Klubowej, wraz z wręczeniem nagród zwycięzcom.

 

W zawodach „Noworocznych” zwyciężyli:

I miejsce – Ryszard RUŚKOWSKI- puchar, medal, dyplom

II     „       - Michał LEWANDOWSKI- medal, dyplom

III   „       - Leszek GASZCZYK- medal, dyplom

 

W „Lidze Klubowej 2019” z Psp”Margolin” zwyciężyli:

I miejsce – Michał HYLA - 1938/2000 pkt. tytuł „Rewolwerowiec Roku 2019”

                    Puchar Przejściowy Prezesa, medal złoty i dyplom

II   „       - Michał LEWANDOWSKI – 1925 pkt. medal srebrny i dyplom

III     „       - Andrzej KUBISA – 1918 pkt. medal brązowy i dyplom

IV     „       - Stanisław RAJBA – 1902 pkt. dyplom

V     „       - Mariusz TOBOŁA – 1899 pkt. dyplom

 

 

Za całokształt pracy w Klubie oraz długoletnie członkostwo w LOK,   medalami 75-lecia Ligi Obrony Kraju zostali wyróżnieni: Prezes Klubu Piotr BIZOŃ oraz Zdzisław TREMBLA, Stanisław RAJBA, Michał HYLA, Aleksander SZENDZIELORZ, Andrzej KUBISA i Leszek GASZCZYK.

 

Długo jeszcze po oficjalnym zakończeniu spotkania toczono ożywioną dyskusją na tematy strzeleckie oraz wymieniano wzajemne życzenia noworoczne.

                                                                        

 

CZ 200 T

Wiatrówka sportowa

Margolin

Pistolet sportowy

Hamerli 480

Pistolet pneumatyczny