Spotkanie Noworoczne 2015

S P R A W O Z D A N I E

ZE SPOTKANIA NOWOROCZNEGO 2015 CZŁONKÓW

K.S. „WIARUS II”

W dniu 5 lutego 2014 r. Zarząd Klubu, zorganizował noworoczne spotkanie sprawozdawcze, na które to przybyło 18 członków Klubu, oraz zaproszeni goście, a wśród nich Prezydent Miasta Bielska-Białej Jacek Krywult, jego Pełnomocnik Henryk Juszczyk, V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego LOK w Katowicach Zbigniew Szeląg, Dyrektor Zarządu Wojewódzkiego LOK w Katowicach Ryszard Kasprzyk oraz członkowie Zarządu Rejonowego w B-B w osobach: p.o. Prezesa Robert Garbocz i członek Zarządu Jan Kowalczyk.

Spotkanie między innymi poświęcone było przypadającej w ubiegłym roku 70 rocznicy powstania LOK.

Referat rocznicowy jak i skrócone sprawozdanie z działalności Klubu przedstawił jego Prezes – Piotr Bizoń, omawiając w nim głównie działalność sportową Klubu w minionym 2014 roku. W sprawozdaniu podkreślił szczególną rolę, jaką w minionym roku położono na działalności Klubu w zakresie szkolenia, prowadzenia cotygodniowych zajęć i organizację różnorodnych zawodów w poszczególnych sekcjach.

Złożył również podziękowania dla sponsorów Klubu, oraz wszystkim członkom, którzy w jakikolwiek sposób brali udział w szeroko rozumianej jego działalności.

W dalszej części spotkania nastąpiło uroczyste odznaczanie medalem 70-lecia LOK, za aktywne wspieranie działalności tego stowarzyszenia, Prezydenta Jacka Krywulta i jego Pełnomocnika Henryka Juszczyka. Odznaczenia wręczali: Senior – najstarszy członek LOK-u Zbigniew Szeląg oraz Dyr. B.Z.W. LOK Ryszard Kasprzyk.

Po okolicznościowych wystąpieniach gości ogłoszone zostały wyniki „Zawodów Noworocznych” oraz Ligi Klubowej i wręczono zwycięzcom puchary, medale i dyplomy.

W zawodach „Noworocznych” z P-83 zwyciężyli:

I miejsce - Michał HYLA

II „ - Piotr BIZOŃ

III „ - Krzysztof PŁONKA

W „Lidze Klubowej” z Psp”Margolin” zwyciężyli:

I miejsce – Rafał Rozner - 1971/2000 pkt. - tytuł „Rewolwerowiec 2014 roku” i Puchar Przechodni Prezesa

II „ - Mieczysław SKÓRZAK – 1948 pkt.

III „ - Michał HYLA – 1945 pkt.

IV „ - Aleksander SZENDZIELORZ – 1890 pkt.

V „ - Zdzisław TREMBLA – 1886 pkt.

Spotkanie zakończono wzajemnymi życzeniami noworocznymi, oraz skromnym poczęstunkiem.

CZ 200 T

Wiatrówka sportowa

Margolin

Pistolet sportowy

Hamerli 480

Pistolet pneumatyczny